Step by Step for Mold Design

posted in: News | 0

Giảm thời gian chỉnh sửa 3D, tăng hiệu quả thiết kế khuôn!!   Step 1: Kiểm tra, Chỉnh sửa sản phẩm 3D Bạn đang khó khăn trong việc chỉnh sửa thiết kế 3D từ nhiều dữ liệu khác nhau? Bạn … Continued

ZW3D Thiết kế điện cực xung tự động

posted in: News | 0

ZW3D Thiết kế điện cực xung tự động!!   Xin chào Quý khách hàng, Các bạn có khó khăn trong việc thiết kế điện cực xung? Có mất nhiều thời gian để thiết kế điện cực xung? Các bạn đang … Continued

ZW3D Xuất bản vẽ 2D trong thiết kế khuôn

posted in: News | 0

ZW3D Xuất bản vẽ 2D trong thiết kế khuôn!!   Xin chào Quý khách hàng, Một phần mềm thiết kế khuôn tốt sẽ cần đảm bảo việc tạo bản vẽ 2D nhanh và có nhiều lữa chọn để thể hiện … Continued

ZW3D Tách khuôn tự động theo màu sắc

posted in: News | 0

NL_Video_SheetMetal Giảm thời gian chỉnh sửa 3D, tăng hiệu quả thiết kế khuôn!!   Xin chào Quý khách hàng, Chắc hẳn Quý khách hàng đã rất quen thuôc với thuật ngũ "Tách khuôn tự động". Tuy nhiên khả năng tự … Continued

ZW3D Align-Draft-Thickness-Scale

posted in: News | 0

NL_Video_SheetMetal Giảm thời gian chỉnh sửa 3D, tăng hiệu quả thiết kế khuôn!!   Xin chào Quý khách hàng, Để tách khuôn nhanh và an toàn, vấn đề định nghĩa hướng tách khuôn, phân tích độ nghiên – đồng thời … Continued

1 2 3 4 5 6